Celiaki (glutenintolerans)


Proteinet gluten utgör en relativt stor del av frökärnornas innehåll i vete, korn och råg. Man kan också hitta gluten i havre, men där bara i ytterst liten mängd. Hos personer med celiaki skadar glutenet tarmens inre slemhinna. De barn som drabbas av glutenintolerans gör det när de slutar med bröstmjölk och börjar med välling, som baseras på vete – där glutenkoncentrationen är som högst.

Sjukdomssymtomen kan vara alltifrån diffusa till direkt dramatiska. Små barn med celiaki blir ofta ledsna, får lös avföring och viktökningen avstannar. I värsta fall börjar barnet i stället gå ner i vikt. Andra känner inte av sjukdomen förrän de blir vuxna. Då är det vanligt att känna sig trött, gå ner i vikt, få ett lägre blodvärde och att drabbas av olika sorters magbesvär som lätt kan misstolkas som IBS (irritabel tarmsjukdom). Glutenintolerans är en kronisk åkomma som, till skillnad från många allergier, inte växer bort med tiden. Därför måste den som drabbas av celiaki äta glutenfritt resten av livet. Det behöver dock inte innebära en katastrof, eftersom celiaki är vanligt i Sverige, vilket avspeglas på marknaden. Det finns många alternativ till spannmålsprodukter – specialbröd, kex, kakor, pastasorter osv. Eftersom glutenhalten i havre inte är lika hög som hos vete, korn och råg, kan en del personer (efter att ha rådgjort med läkare) med glutenintolerans ersätta vete-, råg- och kornprodukter med livsmedel som baserats på havre.