Allergier


Årtusenden av experiment och övning har lärt oss människor vad som är ätbart och vad vi inte tål. Men vissa personer utvecklar mer eller mindre allvarliga reaktioner mot mat som egentligen inte är giftig. Dessa båda allergiska och icke-allergiska reaktioner kallas med ett gemensamt ord för födoämnesöverkänslighet. Mängder av olika födoämnen kan ge allergiska reaktioner och/eller intoleranssymtom. Det är vanligast med reaktioner på ägg, mjölk, fisk, skaldjur, jordgubbar, baljväxter, nötter och spannmål, framför allt vete.

Glutenintolerans, celiaki, är inte detsamma som att vara allergisk mot spannmål. Det är inte helt lätt att avgöra skillnaden, för gränserna mellan rent allergiska reaktioner och olika typer av överkänslighetsreaktioner är flytande. Dessutom påminner symtomen ofta om typiska tecken på andra sjukdomar/besvär. Men på några sätt skiljer de sig åt.

Spannmålsallergi är till exempel vanligast hos barn och kan växa bort, medan en person med celiaki måste äta glutenfri kost resten av sitt liv. Vid allergiska reaktioner är det kroppens immunförsvar som säger ifrån genom klåda och andra besvär. Intolerans mot olika födoämnen skapar också synliga symtom, men i dagsläget vet man ännu inte vad det är som reagerar. Glutenintolerans är ett exempel på ospecifik, biokemisk intolerans och yttrar sig som en lokal reaktion i tarmen.