Intressanta länkar

Här har vi samlat några länkar till företag och organisationer som på något sätt har anknytning till vår bransch.
Vi hoppas att du kan ha nytta av dem.

Berte Museum
Livet på landet är ett privat nostalgimuseum med det mesta från landsbygden. Här finns något av intresse för alla.

Biodynamiska Föreningen
Den biodynamiska odlingsmetoden grundades 1924 av antroposofins upphovsman Rudolf Steiner. Syftet var att utveckla odlingsmetoder som skulle ge människan bättre näring.

BRC Global Standards
In 1998 the British Retail Consortium (BRC), responding to industry needs, developed and introduced the BRC Food Technical Standard to be used to evaluate manufacturers of retailers own brand food products.

Brödinstitutet
Brödinstitutet stävar efter att vara den naturliga kunskapskällan när du letar efter svar på frågor om näring, kost och hälsa. De utgår från bröd i deras resonemang, men du kommer att märka att mycket av den kunskap du kan hämta är användbar även för mat i stort.

Den Goda Jorden
Förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommandegenerationers mat- och energiproduktion. Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Earth Policy Institute
The Earth Policy Institute is dedicated to building a sustainable future by providing a plan on how to get from here to there.

Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. FAO bidrar med kunskap och kunskapsöverföring om jordbruk,
skogs- och fiskefrågor inom ramen för en hållbar utveckling.

Föreningen Foder och spannmål
En branschförening för företag som tillverkar respektive handlar med foder, spannmål, utsäde, gödningsmedel, växtskyddsmedel samt andra insatsvaror till lantbruket.

Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk och därtill knuten verksamhet.