Intressanta länkar

Livsmedelsföretagen (Li)
Li är livsmedelsföretagens organisation i Sverige. Li bildades den 1 januari 2001 genom en sammanslagning av Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund, LAF, och branschorganisationen Livsmedelsindustrierna LI.

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse aktivt arbeta för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling.

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om våra biologiska naturresurser – allt som lever och växer.

SM Unga Bagare
SM Unga Bagare syftar till att kora Sveriges i särklass bästa unga bagare. Tävlingen har arrangerats sedan 1990.

Svensk Näringsliv
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Deras långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan.

Svenska Demeterförbundet
Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling och dess produkter. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet.

Sveriges bagare och konditorer
Sveriges bagare & konditorer är en branschorganisation för bageribranschen i Sverige. Organisationen grundades år 1900 och ända sedan dess har de arbetat för att främja utvecklingen av bagerierna och konditorierna i Sverige.


 

 
 

 

 

A - K
L - Ö