Historik

Dinkel, eller spelt som det också kallas, är en underart till huvudsläktet vete och uppkom under stenåldern, troligen omkring det område där dagens Iran ligger, genom naturlig korsning av olika grässorter. Länge var dinkel en viktig grund i matlagningen, i både Sverige och många andra delar av världen, men under vikingatiden slutade man odla dinkel på det svenska fastlandet. I samband med industrialiseringen drogs dinkelproduktionen ner ytterligare, eftersom den krävde för mycket arbete för att passa in i det nya, rationella samhället. På Gotland bestod dinkelodlingen ända fram till 1960-talet och tack vare vår tids intresse för ekologiska livsmedel och kvalitet har dinkel återigen blivit ett riktigt populärt livsmedel.

Egenskaper

Eftersom dinkel har ett välutvecklat rotsystem, passar det bra att odla på magra, kalkrika marker som annars brukar betraktas som obrukbara. Dinkel kan sägas vara miljövänligare än vanligt vete, eftersom kärnans kraftiga skal skyddar kärnan mot sjukdomar, ohyra och miljögifter. Man behöver alltså inte bespruta och konstgödsla dinkelåkrarna i samma utsträckning som vid odling av andra sädesslag.
Ibland påstås dinkel vara nyttigare än vanligt vete. Man hänvisar då till de höga halterna av järn och B-vitaminer som finns i frövitan. Dinkelvete innehåller också en större andel vattenlösliga proteiner, vilket gör dinkel mer lättsmält än vete. Skillnaderna mellan de olika vetesorterna är dock inte lika stor om man behandlar dem likadant – d.v.s. gör fullkornsmjöl av båda sorternas kärnor. Nästan alla viktiga näringsämnen återfinns nämligen i skalet hos vanligt vete, varför grahamsmjöl är betydligt mer näringsrikt än vanligt vetemjöl (där skalet siktas bort) och därför kan konkurrera med dinkelmjölet.

Användning

Precis som det vanliga vetet, finns dinkel i många varianter. I helkornsform kan det bland annat användas till mat (som ris), och något processat som couscous och bulgur. Dinkelmjöl används på precis samma sätt som vetemjöl, t.ex. i bakning, flingor, pasta och som redning i soppor och grytor. Dinkelbröd får en sötare och nötaktigare smak än bröd som enbart bakas på vete, varför dinkelmjöl även passar bra i olika bakverk.

Back to top