Spannmålsallergier


Spannmålsallergi är detsamma som allergi mot olika sädesslag och beror på att kroppens immunsystem reagerar mot proteinerna i spannmålen. Gluten är det dominerande och mest allergiframkallande proteinet i nästan alla sädesslag, men återfinns i störst koncentration i vetekärnan. Därför är det allra vanligast att vara allergisk mot vete, medan allergi mot havre, som innehåller en relativt liten andel gluten, är ovanligt. Vissa kan reagera på minimala mängder medan andra får symptom när de utsatts för en större dos och beroende på vilken typ av symtom man får, kan reaktionen komma direkt eller först efter att man har fått i sig proteinet under flera dagar.

De flesta barn som blir allergiska mot spannmål växer lyckligtvis ifrån sin allergi. Den som lider av spannmålsallergi måste basera kosten på livsmedelsprodukter som är glutenfria, exempelvis ris, majs och hirs. Det är viktigt att läsa alla innehållsförteckningar noggrant, eftersom väldigt många produkter innehåller vete.

Symtom och diagnos
Det kan vara väldigt svårt att ställa och få rätt diagnos och därför dröjer det ofta länge innan man får relevant behandling. Under tiden ökar besvären. Personer med spannmålsallergi kan uppvisa väldigt olika typer av symtom. Dessa är ofta otydliga, inte minst för att de lätt kan misstas för andra sjukdomar och/eller brister.

Vanliga kännetecken hos barn med spannmålsallergi är eksem, magbesvär, allergisk snuva och astma. Vuxna får också ofta mag- och tarmbesvär, huvudvärk samt blir trötta, oroliga och/eller deprimerade. Spannmålsallergi kan dessutom yttra sig i astma, svettningar, reumatism, eksem och andra utslag. Svår allergi mot spannmål kan i värsta fall leda till anafylaxi som yttrar sig i hastigt blodtrycksfall och är ett mycket allvarligt, men sällsynt, tillstånd och kräver akutvård.
Bagarastma är, trots namnet, en allvarlig yrkessjukdom som uppstår genom att lungans celler inte kan stå emot de mögelsporer som finns i de flesta mjölsorter. Den som drabbas av bagarastma får mycket svårt att andas och svår hosta, vilket gör att alla bagarastmatiker måste byta yrke.