Allergier

Årtusenden av experiment och övning har lärt oss människor vad som är ätbart och vad vi inte tål. Men vissa personer av oss utvecklar ändå mer eller mindre allvarliga reaktioner mot mat som egentligen inte är giftig.

 
Sådana reaktioner kallas med ett gemensamt ord för födoämnesöverkänslighet, och de kan vara av både allergisk och icke-allergisk art. Mängder av olika födoämnen kan ge allergiska reaktioner och/eller intoleranssymtom. Det är vanligast med reaktioner på ägg, mjölk, fisk, skaldjur, jordgubbar, baljväxter, nötter och spannmål, framför allt vete.

Glutenintolerans, celiaki, är är den vanligaste formen av överkänslighet mot spannmål, och det är inte en allergisk reaktion.. Det är inte helt lätt att avgöra skillnaden, för gränserna mellan rent allergiska reaktioner och olika typer av överkänslighetsreaktioner är flytande. Dessutom påminner symtomen ofta om typiska tecken på andra sjukdomar/besvär. Intolerans mot olika födoämnen skapar också synliga symtom, men i dagsläget vet man ännu inte vad det är som reagerar. Glutenintolerans är ett exempel på ospecifik, biokemisk intolerans och yttrar sig som en lokal reaktion i tarmen.

Spannmålsallergi är märkbara vanligast hos barn och kan växa bort, medan en person med celiaki måste äta glutenfri kost resten av sitt liv. Vid allergiska reaktioner är det kroppens immunförsvar som säger ifrån genom klåda och andra besvär.

 

Back to top